Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
                 
   
                       
         
                       
   

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

 
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
ตามโครงการ “อาหารกลางวัน รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและ เป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องสร้างความประทับใจและ ความสุขให้กับน้องๆ
เป็นอย่างมาก ซึ่งทางทีมงานบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ยังได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภคมามอบให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
   
                       
   
             
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแฟนซีพาเหรด
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556